SOSYAL BİLİMLER AKADEMİK YAYINCILIK ÇALIŞTAYI
1. OTURUM:
İDEAL DERGİ – TEKNİK, HUKUKİ VE AKADEMİK AÇIDAN İDEAL DERGİ

“EyDES” – Mehmet Laçinkaya | Kültür Bakanlığı

“DergiPark’ın Vizyonu” – Didem AYDAN | DergiPark Proje Ekibi Yöneticisi

“OJS Dergi Sistemi” – Hüseyin Körpeoğlu | TED Eğitim ve Bilim Dergisi Yayın Sorumlusu

“Hakemli Dergilerde Editoryal Yapı ve Makale Değerlendirme Süreci” – Dr. Abdullah DEMİR | İSNAD Atıf Sistemi Editörü

Soru – Cevap

2. OTURUM
TEMİZ AKADEMİK VERİ ARAYIŞI – AKADEMİK YAYINLARIN ÜST VERİ YAPISI VE ULUSLARARASI ENTEGRASYONU

Temiz Akademik Veri Arayışı

3. OTURUM
ULUSLARARASI İNDEKSLER VE TÜRKİYE MERKEZLİ DERGİLER – İNDEKSLERE KABUL ŞARTLARI VE İNDEKSLERİN KALİTELİ DERGİ YAYINCILIĞINA ETKİSİ

İndekslere Kabul Şartları ve İndekslerin Kaliteli Dergi Yayıncılığına Etkisi