Çağrı Metni

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dini İlimler Merkezi DİMER, Sivas Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültesi ve Cumhuriyet İlahiyat Dergisi’nin organizesinde 19/01/2019 tarihinde (09.00-22.15) Sivas’ta “İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı II” yapılacaktır. Çalıştaya, ilahiyat alan dergilerinden bilfiil editörlük görevini yürüten birer kişinin katılımının sağlanması planlanmaktadır. Çalıştayda; mevcut durum, sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri üzerinde yoğunlaşılacağından bilfiil editörlük görevini yürüten ve işleyişe hâkim olan görevlilerin (dergilerden birer kişi) katılımı beklenmektedir.