ÇALIŞTAY PROGRAMI

09:00 – 09:30 Protokol Konuşmaları

 

ÇALIŞMA OTURUMU 1

09:3012:30

HUKUKİ VE TEKNİK KONULAR

 1. Akademik Yayıncılığa Giriş: Matbu veya Online Bir Dergi Çıkarılması (Resmi Süreçlerin Takibi ve Gerekli İzinlerin Alınması) ve Gelişimi
 2. Basın ve Derleme Kanunlarına Göre Hakemli Akademik Yayıncılıkta Sorumluluk ve Yükümlülükler
 3. Dergi Ekibinin (Editör, Yazı İşleri Müdürü, Yayın Kurulu, Danışma Kurulu, Hakem Kurulu) Teşekkülü ve Kurumsallaşma
 4. Derginin Amaç, Kapsam ve Yayın Aralığının Belirlenmesi, Yayın Değerlendirme Formlarının Oluşturulması.
 5. DergiPark’a Kayıt, ISSN Alımı, Açık Erişim Lisans (Creative Commons) Seçimi
 6. DergiPark Altyapısının Kullanımı (Ayarlar- Hakem Formlarının Oluşturulması-DOI Alımı-Dizgi-ORCID ID Kullanımı-Erken Yayın-Sayı Yayını)
 7. İlahiyat Alan Dergilerinde Ortak Bir Referans ve Kaynakça Stilinin Kullanımının Müzakeresi
 8. İlahiyat Alan Dergilerinde Ortak Bir Yazım Dilinin Kullanımının Müzakeresi (Din, Mezhep, Müellif Adı, Kaynaklar ve Kavramların Yazımında)

12:3013:30 Öğle Yemeği

 

ÇALIŞMA OTURUMU2

13:3015:30

AKADEMİK VE ETİK KONULAR

 1. Yayın Değerlendirme Süreçleri (Ön İnceleme-İntihal Taraması-Hakem Süreci)
 2. Makale Değerlendirme Süreci: Objektifliğin Sağlanması ve Akademik Çalışmalara Hakemlerin Katkısı (Kör Hakemlik – Açık Hakemlik)
 3. Ön İnceleme ve Hakem Değerlendirme Formları İçin Asgari Standartlar
 4. İntihal Yazılımların (iTheticate-Turnitin) Kullanımı ve Tarama Standartları (Yüzdelik Oran Belirlenmesi, Program Ayarları, Raporların İncelenmesi)
 5. Yayın Türleri (Araştırma, Derleme, Tercüme, Kitap Değerlendirme) ve Asgari Kriterleri
 6. Anahtar Kavramların Yazımında Standart Belirlenmesi
 7. Türkçe ve İngilizce Dil Kontrolü
 8. Uluslararası Normların Işığında İlahiyat Alan Dergilerinde Editörlük
 9. Yayın Değerlendirme Süreçlerinin Süreli Yayın Kalitesine Etkisi
 10. İlahiyat Alan Dergilerinde Bilimsel Kalitenin Yükseltilmesi: Uyulması Gerekli İlkeler ve Tecrübe Paylaşımı
 11. Etik Sorunlar: İntihal, Tekrar Yayım, Dilimleme, Haksız Yazarlık
 12. Yayın Etiği İhlalinin Tespiti Halinde Yapılabilecek İşlemler

15:30 – 15:45 Ara

 

ÇALIŞMA OTURUMU3

15:4517:45

ULUSAL VE ULUSLARARASI İNDEKSLERLE İLİŞKİLER

 1. İlahiyat Alan Dergilerinin Ulusal ve Uluslararası İndekslerce Taranırlığı
 2. Ulusal ve Uluslararası İndekslerin Dergi Değerlendirme Kriterleri
 3. Ulusal ve Uluslararası İndekslere Başvuru Süreci
 4. Uluslararası Din/Religion Alan İndekslerinin Belirlenmesi ve Duyurulması
 5. TR Dizin ODİS: Online Dergi İzleme Sisteminin Kullanımı
 6. Dergi İçeriğinin Arşivlenmesi ve İndekslere Aktarımı

17:45 – 18:00 Ara

 

ÇALIŞMA OTURUMU4

18:00 – 19:00

SONUÇ RAPORUNUN MÜZAKARESİ

18:00 – 18:30 Çalıştay Sonuç Raporunun Hazırlanması ve Müzakeresi

18:30 – 18:45 Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Projesinin Tanıtımı

18:45 – 19:00 Katılım Belgelerinin Takdimi ve Kapanış

19:30 – 20:30 Akşam Yemeği

Ayrıntılı bilgi için iletişim
Abdullah DEMİR
Çalıştay Koordinatörü
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Editörü
Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Proje Koordinatörü
0 539 249 77 18
abdemir@ybu.edu.tr