Çalıştay I (2018) Çağrı Metni

Cumhuriyet Üniversitesi Dini İlimler Merkezi DİMER, Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültesi ve Cumhuriyet İlahiyat Dergisi’nin organizesinde 20/01/2018 tarihinde (09.00-17.00) Sivas’ta “İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı” yapılacaktır Çalıştaya, ilahiyat alan dergilerinden bilfiil editörlük görevini yürüten birer kişinin katılımının sağlanması planlanmaktadır. Çalıştayda; mevcut durum, sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri üzerinde yoğunlaşılacağından bilfiil editörlük görevini yürüten ve işleyişe hâkim olan görevlilerin (dergilerden birer kişi) katılımı beklenmektedir.

*Online olarak DİMER web sayfasından alınan başvurular 1 Ocak 2018 17:00 itibariyle sona ermiştir.