Türkiye Editörler Grubu

 

ISSN’ye (Uluslararası Standart Seri Numarası) sahip Türkiye merkezli 17.723 süreli yayın bulunmaktadır (https://portal.issn.org). Bunlar; basılı veya elektronik ortamda belirli aralıklarla yayınlanan seri yayınlar, gazeteler, popüler ve hakemli dergilerdir. Hakemli dergileri büyük oranda kapsayan TÜBİTAK’ın DergiPark platformunda Haziran 2023 itibari ile 2.342 dergi yer alır (https://dergipark.org.tr). Hakemli dergilerin çevrim içi olarak yönetilmesi ve yayınlanmasını sağlayan açık kaynaklı dergi yazılım sistemi OJS’yi (Open Journal Systems) kullanan Türkiye merkezli dergi sayısı ise 235’tir (https://rpubs.com/saurabh90/ojs-stats-2021). Türkiye merkezli kamu veya özel hiçbir web platformunda hakemli dergilerin tam bir listesi yer almadığı için bu bilgilerden Türkiye merkezli yaklaşık 2.500 hakemli dergi olduğu tahminini yapabiliriz. 

Türkiye merkezli bu dergilerden belli kriterleri karşılayan 1.680’i, TÜBİTAK’ın akademik indeksi TR Dizin’de taranmaktadır. Yine belli standartları sağlayan ve açık erişim yayın yapan 431 dergi, Directory of Open Access Journals’da (DOAJ) dizinlenmektedir. Akademik veritabanı hizmeti sunan Web of Science kapsamındaki Science Citation Index Expanded (SCIe), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (AHCI), Emerging Sources Citation Index (ESCI), MEDLINE, BIOSIS Citation Index (BCI) ve Zoological Record (ZR) dizinlerinde taranan dergi sayımız 306’dır (https://mjl.clarivate.com).  Pek çok disiplinden bilimsel yayını kapsayan akademik veritabanı SCOPUS’ta taranan dergi sayımız ise 245’dir (www.scopus.com). Türkiye ile yakın nüfusa sahip Almanya’da  toplam 111.131 ISSN’li süreli yayın bulunmaktadır. Bunlardan tahminen 5.232’si hakemli dergi türündedir. Bu dergilerden 1.398’i Web of Science ve 1.558’i ise SCOPUS’ta taranmaktadır.

Türkiye’de hakemli dergilerin çoğunun yayıncısı, üniversitelerdir. DergiPark verilerine göre üniversitelerin 1.464, şahıs yayıncıların 624 ve derneklerin toplam 263 hakemli dergisi bulunmaktadır.

Akademik dergi yayıncılığı, popüler dergi yayıncılığına göre oldukça zordur. Dergilerin uymaları gereken hukuki, mali, akademik, etik ve teknik kurallar ve ilkeler bulunmaktadır.

Türkiye Editörler Grubu, hakemli kitap ve dergi yayımcılığına yönelik tecrübe aktarımı ve istişare platformu olarak 2018 yılında gerçekleştirilen Editörler Çalıştayı sonrasında kurulmuştur. Şubat 2024 itibarıyla 623 hakemli dergi editörü grubun üyesidir. Grupta bilimsel yayıncılığa dair teknik, hukuki, etik ve akademik konular istişare edilmektedir.

Grup İlkeleri

1) Grupta hakemli yayımcılıkla/editörlükle ilgili teorik/uygulamaya dönük/teknik bilgiler paylaşılabilir, istişare edilebilir.
2) Grupta hakemli yayımcılıkla/editörlükle doğrudan ilgili (bu alanda oturum içeren) çalıştay/sempozyum duyuruları paylaşılabilir.
3) Grupta dergilerin indeks kabul bilgileri paylaşılabilir.
4) Grupta dergilerin özel sayı duyuruları paylaşılabilir.

Katılım

Türkiye Editörler WhatsApp Grubu’na katılım için  ad soyad, görev yapılan derginin adı ve web adresinin grup yöneticisine e-posta ile gönderilmesi yeterlidir.

Grup Yöneticisi: Dr. Abdullah Demir

E-Posta: abdullahdemir@aybu.edu.tr

 

Türkiye Editörler Çalıştayı | 2018 – 2019 -2020 – 2021 | 2024 (Planlanıyor)

 

 

 

İLGİLİ YAYINLAR

“İntihal Tespit Yazılımlarının Kullanımı: İyi Bir Benzerlik Raporu Oranı Ne olmalıdır?”. Tetkik 4 (Ekim 2023),1-4. 

“Yazarlık Anlaşmazlıkları: Öğrenci mi danışman mı ilk yazar olmalı?”. Eskiyeni 51 (Aralık 2023), 933-940. 

“Türkiye’de Hakemli Dergi Yayıncılığı: Mevcut Durum ve İhtiyaçlar”. ZKS Kültür Sanat Yıllığı 2023. 360-363. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2023. 

“Türkiye’de Akademik Kitap Yayımcılığı: Mevcut Durum ve İhtiyaçlar”. Eskiyeni 50 (Eylül 2023), 605-610. 

“Akademik Dergilerde Kurullar: Yayın Kurulu – Danışma Kurulu”. Tetkik 3 (2023), 1-4.

“Ücretle DOI Alınması Ancak Üst Verisinin Eksik Bırakılması”. Eskiyeni 49 (2023), 387-392. 

“Tezden Makale Üretmek: Ama Nasıl?”. Eskiyeni 48 (2023), 1-6. 

“Hakemli Dergilere Yönelik SWOT Analizi: Dergilerin Güçlü ve Zayıf Yönlerinin Tespiti”. Tetkik 2 (2022), 191-197.

“Şeffaf Hakemlik Modeli Nasıl İşliyor?”. Eskiyeni 47 (Eylül 2022), 433-436.

 “Turkey-Based Academic Writing And Referencing Style: ISNAD”. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22/3 (Aralık 2018), 1791-1813. 

“İslam Ülkelerinde Bilimsel Üretim Ölçe ve Standardizasyon: Durum Analizi ve Gelecek Perspektifi”, 18 Eylül 2023, AYBİR: İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği, Video.

“Üniversitelerde Akademik Yayıncılık”, Crossref 2022 Türkiye Chapter Uydu Paneli (26 Ekim 2022), Goethe-Institut Türkei, Ankara, Video.

“Editöryal Süreç Seminerleri-1: Ön İnceleme ve İntihal Taraması”. Oku Okut Akademi – Yazım Desteği (05 Eylül 2022), Video.

“Editöryal Süreç Seminerleri-2: Ön İnceleme ve İntihal Taraması”. Oku Okut Akademi – Yazım Desteği (09 Ekim 2022), Video.

 

HAKEMLİ DERGİ YAYINCILIĞI