Türkiye Editörler Çalıştayı – 4

25-27 Aralık 2021 | Çevrim İçi

Çalıştay Teması

Üniversitelerde Bilimsel Kitap ve Dergi Yayıncılığı:

Mevcut Durum – Sorunlar – İhtiyaçlar – Çözüm Önerileri – Örnek Uygulamalar

Düzenleyen Üniversite

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Paydaş Üniversiteler – Kurumlar – Kuruluşlar

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü (İş Birliği Protokolü)

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (İş Birliği Protokolü)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İş Birliği Protokolü)

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS)

Atatürk Üniversitesi (İş Birliği Protokolü)

Bursa Uludağ Üniversitesi (İş Birliği Protokolü)

Harran Üniversitesi (İş Birliği Protokolü)

Hitit Üniversitesi (İş Birliği Protokolü)

İstanbul Üniversitesi (İş Birliği Protokolü)

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İş Birliği Protokolü)

Necmettin Erbakan Üniversitesi (İş Birliği Protokolü)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (İş Birliği Protokolü)

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (İş Birliği Protokolü)

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK)

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (İş Birliği Protokolü)

 

Onur Kurulu

Prof. Dr. A. Saim KILAVUZ | Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü

Ali Odabaş | T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü

Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK | Hitit Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Alim Yıldız | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Cem ZORLU | Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

Fatih Kumsel | Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) Başkanı

Doç. Dr. Güssün GÜNEŞ | Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Başkanı

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr.  İbrahim AYDINLI | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mahmut AK | İstanbul Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK | Harran Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI | Atatürk Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Yusuf BARAN | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü

 

Düzenleme Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DEMİR | Çalıştay Koordinatörü & İSNAD Atıf Sistemi Editörü

Ayhan ÖZDEMİR | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı

Bahaettin KELEŞ | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Prof. Dr. Bülent Eker | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KALECİ | Necmettin Erbakan Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı & NEÜ Bilimsel Yayınlar Koordinatörü

Gültekin GÜRDAL | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Doç. Dr. Güssün GÜNEŞ | Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Başkanı & Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Prof. Dr. Hakan Yekbaş | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanı

Hasan ARSLAN | Bursa Uludağ Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Hüseyin Murat YÜCEL | Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) YK Üyesi

Doç. Dr. İsmail BULUT | Hitit Üniversitesi Bilimsel Yayınlar Koordinatörü

Mehmet TOPRAK | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Metin TUNÇ | İstanbul Üniversitesi Akademik Yayınlarından Sorumlu Rektör Danışmanı

Prof. Dr. Mustafa Sinan AKTAŞ | Atatürk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörü

Nagihan KAYNAK | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Osman DEMİR | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Osman KAYAER | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Prof. Dr. Ömer ASLAN | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Ömer SABUNCU | Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Rifat TÜRKEL | YÖKAK Değerlendiricisi | İlahiyat Akreditasyon Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Sami ŞAHİN | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Sema YILMAZ | Çalıştay Koordinatörü & Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Editörü

Taner Beyoğlu | T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

Çalıştay Koordinatörleri

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Demir | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi & İSNAD Atıf Sistemi Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Sema Yılmaz | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi & Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Editörü

 

Çalıştay Sekreteryası

Arş. Gör. Adil Koyuncu | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Gülistan Kızıleniş | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Hamit Demir | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. İlknur Bahadır | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Naim Yaman | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Ömer Faruk Özbek | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Sena Kaplan | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Yakup Esenboğa | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Çalıştay Teknik Destek

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Abdullah Yargı | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi SBE Doktora Öğrencisi | ABDWeb – Web Tasarım Hizmetleri

Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi SBE Doktora Öğrencisi | Oku Okut Akademi

 

İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Demir | Çalıştay Koordinatörü

0 539 249 77 18 | abdemir@ybu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sema Yılmaz | Çalıştay Koordinatörü

90 505 775 88 84 | semayilmaz@cumhuriyet.edu.tr

www.editorlercalistayi.com