DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI - 2

Türkiye Editörler Çalıştayı – 4 | 25-27 Aralık 2021

www.editorlercalistayi.com

Çalıştay Teması

Üniversitelerde Bilimsel Kitap ve Dergi Yayıncılığı:

Mevcut Durum – Sorunlar – İhtiyaçlar – Çözüm Önerileri – Örnek Uygulamalar

 

Editörler Çalıştayı, Türkiye merkezli akademik dergi ve kitap yayıncılığının mevcut durumu ile sorun ve ihtiyaçlarını belirlemeye ve çözüm önerileri geliştirmeye odaklanan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından 2018 yılından itibaren organize edilen ulusal bilimsel bir etkinliktir.

Editörler Çalıştayı’nın 4 üncüsü, 25-27 Aralık 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Çalıştayın teması, editörlerle yapılan istişareler sonunda “Üniversitelerde Bilimsel Kitap ve Dergi Yayıncılığı: Mevcut Durum – Sorunlar – İhtiyaçlar – Çözüm Önerileri – Örnek Uygulamalar” şeklinde belirlenmiştir.

Çalıştay hazırlıkları, aşağıda belirtilen Paydaş Üniversiteler, Kurumlar ve Kuruluşlarla iş birliği hâlinde sürdürülmektedir. Çalıştay içeriğinin ve ilgili konuların istişaresi amacıyla Düzenleme Kurulu’nun ikinci toplantısı, 30 Kasım 2021 Salı günü 15:00’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, çalıştay oturumlarının aşağıdaki şekilde planlanmasına karar verilmiştir:

BİRİNCİ OTURUM

YAYINCILIK SEKTÖRÜ VE ÜNİVERSİTE YAYINEVLELERİ

(Mevcut Durum: Yayın İstatistikleri – Bibliyometrik Analiz)

İKİNCİ OTURUM

ÜNİVERSİTE YAYINEVLERİNDE KURUMSAL YAPI VE İHTİYACI KARŞILAMA DURUMU

(Yasal Mevzuatta Değişiklik İhtiyacı – Mevcut İdari Yapılanma- Yayın Ofisleri/Koordinatörlükleri)

ÜÇÜNCÜ OTURUM

ÜNİVERSİTELERDE BİLİMSEL YAYINCILIĞININ GELİŞTİRİLMESİ

(Uluslararası Normlar Çerçevesinde Yapılması Gerekenler)

DÖRDÜNCÜ OTURUM

ÜNİVERSİTE YAYINLARINDA BİLİMSEL KALİTE VE YAYIN ETİĞİNE UYGUNLUK

(Yayın İnceleme Süreçleri- Editöryal İşlemler- Araştırma ve Yayın Etiği – Yayın Kalitesi)

BEŞİNCİ OTURUM

ÜNİVERSİTE YAYINEVLERİ İLE İLGİLİ MALİ KONULAR

(Telif Hakkı Ödenmesi, Hakem Ücreti, Matbu ve E-Yayın Satışı, E-Ticaret)

ALTINCI OTURUM

AÇIK ERİŞİM – AÇIK BİLİM – KURUMSAL ARŞİVLER – YAYIN PLATFORMALARI

YEDİNCİ OTURUM

ÜNİVERSİTE YAYINLARIN ULUSAL VE ULUSLARARASI İNDEKSLERDE GÖRÜNÜRLÜĞÜ

(TR Dizin – WoS – SCOPUS- DOAJ)

SEKİZİNCİ OTURUM

ÜNİVERSİTELERDE YAYINCILIĞA DAİR ÖRNEK UYGULAMALAR

DOKUZUNCU OTURUM

DENEYİM PAYLAŞIMI: EDİTÖRLERİN DİLİNDEN TECRÜBE AKTARIMI

ONUNCU OTURUM

GENEL MÜZAKERE

(Dergi ve Kitap Yayıncılığında Ortak Sistem Kullanımının Fırsat ve Riskleri)

Çalıştayın ve alınan sonuçların etkisi açısından ilgili kurum, kuruluş ve araştırmacılarla iş birliği içinde sunum yapacak uzmanların belirlenmesi çalışmaları sürdürülmektedir.

Türkiye Editörler Çalıştayı Düzenleme Kurulu

https://editorlercalistayi.com