DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI - 3

Türkiye Editörler Çalıştayı – 4 | 25-27 Aralık 2021

www.editorlercalistayi.com

Çalıştay Teması

Üniversitelerde Bilimsel Kitap ve Dergi Yayıncılığı:

Mevcut Durum – Sorunlar – İhtiyaçlar – Çözüm Önerileri – Örnek Uygulamalar

 

Editörler Çalıştayı, Türkiye merkezli akademik dergi ve kitap yayıncılığının mevcut durumu ile sorun ve ihtiyaçlarını belirlemeye ve çözüm önerileri geliştirmeye odaklanan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından 2018 yılından itibaren organize edilen ulusal bilimsel bir etkinliktir.

Editörler Çalıştayı’nın 4 üncüsü, 25-27 Aralık 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Çalıştayın teması, editörlerle yapılan istişareler sonunda “Üniversitelerde Bilimsel Kitap ve Dergi Yayıncılığı: Mevcut Durum – Sorunlar – İhtiyaçlar – Çözüm Önerileri – Örnek Uygulamalar” şeklinde belirlenmiştir.

Çalıştay hazırlıkları, aşağıda belirtilen Paydaş Üniversiteler, Kurumlar ve Kuruluşlarla iş birliği hâlinde sürdürülmektedir. Çalıştay içeriğinin ve ilgili konuların istişaresi amacıyla Düzenleme Kurulu’nun üçüncü toplantısı, 10 Aralık 2021 Cuma günü 14:00’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, çalıştay program taslağı incelenerek kabul edilmiştir. Program, 11 Aralık 2021 tarihinde saat 16:00’da açıklanacaktır.

Türkiye Editörler Çalıştayı Düzenleme Kurulu Toplantısı | 10 Aralık 2021 | 14:00

https://editorlercalistayi.com