Düzenleme Kurulu

Çalıştay Onursal Başkanları

Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU | Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Alim YILDIZ | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü

 

Çalıştay Düzenleme Kurulu

Dr. Abdullah Demir | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi

Dr. Sema Yılmaz | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Ömer Orhan | Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

H. Murat Yücel | Türk Tarih Kurumu

 

Çalıştay Koordinatörleri

Dr. Abdullah Demir | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi

Dr. Sema Yılmaz | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Ömer Orhan | Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

 

Çalıştay Sekreteryası

Arş. Gör. Merve Yetim | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Hamit Demir | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Adil Koyuncu | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Sena Kaplan | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Naim Yaman | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Gülistan Kızıleniş | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Ömer Faruk Özbek | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. İlknur Bahadır | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 

Çalıştay Teknik Destek

Ayhan Özdemir | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanı