İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı-II, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin İlahiyat Fakültesi, Dini İlimler Merkezi (DİMER) ve Cumhuriyet İlahiyat Dergisi´nin organizesinde üniversitenin Turizm Fakültesi Mihmandar Uygulama Oteli’nde beş oturum halinde “İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı-II ” düzenlendi.

Çalıştay´a Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Doğan, DİMER Müdürü Doç. Dr. Sami Şahin, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Editörü Dr. Öğr. Üyesi Sema Yılmaz ile ülkemizde yayın hayatına devam eden ilahiyat alan dergilerini temsilen 67 editör ve dergi sorumlusu katıldı.

Çalıştay, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Editörü Dr. Öğr. Üyesi Sema Yılmaz’ın konuşmaları ile başladı. Yılmaz, “Çalıştayın beş otorum halinde tam gün süreceğini, çalıştayda akademik süreli yayıncılığın mevcut durumu, sorun ve ihtiyaçları ile çözüme yönelik öneriler üzerinde yoğunlaşılaşılacağını ve ilgili konularda ayrıntılı değerlendirmeler yapılacağını” söyledi. Ayrıca yapılan değerlendirmelerin akabinde ulaşılacak sonuçların Çalıştay Sonuç Raporu olarak konunun tarafları olan YÖK, ÜAK, TÜBİTAK ULAKBİM, Üniversite Rektörlükleri ve Dergi Editörlükleri ile paylaşılacağını” belirtti.

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız yaptığı konuşmada DİMER ve Cumhuriyet İlahiyat Dergisi hakkında bilgiler verdi. Rektör Prof. Dr. Yıldız, “……”

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Doğan yaptığı açıklamada, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi hakkında bilgi vererek, derginin öneminden bahsetti.

Prof. Dr. Doğan, “1996 yılında yayın hayatına başlayan Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Fakültemiz tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergimizde dini araştırmalar alanına dair makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayımlanmaktadır. Araştırma makalesi, çeviri ve kitap kritiği türlerinde yalnızca doktora derecesine sahip araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Dergimiz; Web of Sicience Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, EBSCO Humanities International Index, EBSCO Humanities Source Ultimate, ATLA RDB©: ATLA Religion Database, MLA International Bibliography, ProQuest Central ve ProQuest Turkey Database’de taranmaktadır. Dergimiz bu taranırlığı ile Türkiye, Türki Cumhuriyetler ve bölgemizdeki uluslararası indekslenmesi en iyi ilahiyat alan dergisidir” ifadelerini kullandı.

DİMER Müdürü Doç. Dr. Sami Şahin yaptığı konuşmada, “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİMER), 02/06/2017 tarih ve 30084 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile kurulmuştur. Merkezin görevleri, İlahiyat alan dergilerinin ulusal ve uluslararası akademik yayıncılık standartlarına ulaşmalarına dönük çalışmalar yapmak, ilahiyat alanında üretilen bilimsel yayınlarda ortak dil kullanımını yaygınlaştırmak, Ulusal İlahiyat Atıf  Dizini’ni kurmak, bilimsel süreli yayınlarda yer alan ilahiyat alanı kapsamında yer alan makaleleri indekslemek ve kullanıcılara sunmak, dini ilimler anahtar kavramlar veri tabanını Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hizmet sunacak şekilde hazırlamak, dini ilimler alanındaki yayınların ulusal ve uluslararası akademik yayıncılık ilkelerine uyumunu sağlayacak çalışmalar yürütmek” şeklinde belirlenmiştir. DİMER, görevlerini yerine getirmek amacıyla faaliyetlerine Haziran 2017 itibariyle başlamıştır. İlk olarak 20/01/2018 tarihinde Sivas’ta İlahiyat Alan Dergileri Editör Çalıştayı-1 düzenlenmiştir. Çalıştayda, ilahiyat alan dergileri özelinde süreli akademik yayıncılığın mevcut durumu, sorun ve ihtiyaçları ile çözüme yönelik öneriler ele alınmıştır. Alınan kararlar, dergi editörlüklerince büyük oranda uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca editörlerin talebi doğrultusunda sosyal bilimler alanında kullanılabilecek şekilde ortak bir kaynak gösterme sisteminin geliştirilmesi çalışmalarına başlanmış ve İSNAD Atıf Sistemi geliştirilmiştir. İSNAD, 17 Aralık 2018 itibari ile 48 ilahiyat alan dergisi tarafından kullanıldığı gibi Sakarya ve Harran üniversitelerinde sosyal bilimler alanında hazırlanan tezlerin yazımında da kullanılmaya başlanmıştır. DİMER’in yürüttüğü bir diğer proje kapsamında İlahiyat Atıf Dizini yazılım çalışmalarına başlanmış ve geliştirilen dizin yazılımı test sürecine alınmıştır. Dizinde; ilahiyat alanına dair kitap, tez, bildiri ve makale türündeki çalışmaların kaynakça dahil üstverilerine ve telif izni alınanların tam metinlerine erişim mümkün olabilecektir. Atıf Dizini; yazar, dergi, bilim dalı, anabilim dalı, fakülte ve üniversite kategorilerinde bibliyometrik raporlama hizmeti sunabilecektir. İlahiyat Atıf Dizini’ne, YÖK ile imzalanan protokol kapsamında YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde mevcut tezlerinin verileri alınmıştır. ULAKBİM’in desteği ile DergiPark’a eklenen “İlahiyat Atıf Dizini XML Dışa  Aktarım” özelliği ile de dergilerin 2018 sonrasındaki verileri alınabilecektir. Ayrıca dizine, Türkiye’de “din” alanında yayınlanan 112.000 kitabın metadatası ile Yazma Eser Kütüphanelerinde yer alan 240.000 elyazması eserin kayıtları da eklenmiştir. Atıf dizininde kullanılmak üzere 35.000 kavramdan oluşan Türkçe “İlahiyat Kavramlar Veri Tabanı” da oluşturulmuştur. Kavram veri tabanının Arapça ve İngilizce uyum çalışmaları da devam etmektedir. Atıf Dizini’nde yer alan tüm verilere, ilahiyat alanı anabilim ve bilim dalları sınıflandırmasına göre de ulaşılabilecektir. Ayrıca oluşturulacak İlahiyat Atıf Dizini Bilim Kurulu, ilahiyat alan dergilerinin akademik yayıncılık açısından gelişimleri ile ulusal ve uluslararası akademik yayıncılık ve etik ilkelerine uyumlarını da takip edecek ve objektif kriterler çerçevesinde talep eden dergilerin puanlamalarını yapacaktır. Bu sayede ilahiyat alan dergilerinin gelişimleri de desteklenmiş olacaktır.” dedi.

Konuşmaların ardından “Akademik Süreli Yayıncılıkta Hukuki ve Teknik Konular”, “İlahiyat Alanı Süreli Yayıncılığı: Akademik ve Etik Konular”, “Dergilerin Etki Değeri: İndekslere Başvuru ve Kabul Süreçleri” ve “Uygulamalı Eğitim: ISSN, DergiPark, TRDİZİN-ODİS, DAVET, EYDeS” oturumlarının yer aldığı çalıştaya geçildi. Çalıştay sonunda ortaya çıkan Sonuç Raporu, ayrıca Kamuoyu ile paylaşılacaktır.