TÜRKİYE EDİTÖRLER ÇALIŞTAYI- 4 | 25-27 ARALIK 2021
Üniversitelerde Bilimsel Kitap ve Dergi Yayıncılığı: 
Mevcut Durum – Sorunlar – İhtiyaçlar – Çözüm Önerileri – Örnek Uygulamalar
ÇALIŞTAY RPOGRAMI (PDF)

 

AÇILIŞ OTURUMU
Tarih | Saat

25 Aralık 2021 Cumartesi | 09:30-10:50

Oturum Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Sema YILMAZ | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Çalıştay Koordinatörü | Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Editörü

Konuşmacılar

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DEMİR | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Çalıştay Koordinatörü | İSNAD Atıf Sistemi Editörü

Prof. Dr. Alim YILDIZ | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü

Ali ODABAŞ | T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü

Prof. Dr. A. Saim KILAVUZ | Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK | Hitit Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Cem ZORLU | Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr.  İbrahim AYDINLI | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

 

BİRİNCİ OTURUM
YAYINCILIK SEKTÖRÜ VE ÜNİVERSİTE YAYINLARI

Tarih | Saat

25 Aralık 2021 Cumartesi | 11:00-12:30
Oturum Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DEMİR | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Çalıştay Koordinatörü | İSNAD Atıf Sistemi Editörü

Konuşmacılar

Dünyada ve Türkiye’de Yayıncılık Sektörü

Taner BEYOĞLU | T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

Türkiye’de Üniversitelerde Kitap ve Dergi Yayıncılığı: Üniversite Yayınevleri 

Doç. Dr. Güssün GÜNEŞ | Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı | Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Başkanı

Müzakereci

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KALECİ | Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Yayınlar Koordinatörü & Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

 

 İKİNCİ OTURUM
ÜNİVERSİTELERDE YAYIN KOMİSYONU YAPILANMASININ İHTİYACI KARŞILAMA DURUMU
Tarih | Saat

25 Aralık 2021 Cumartesi | 13:30-15:30

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK | Hitit Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanı & Rektör Yardımcısı

Konuşmacılar

Üniversite Yayınlarına Dair Mevzuatının Güncellenme İhtiyacı

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DEMİR | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Çalıştay Koordinatörü | İSNAD Atıf Sistemi Editörü

Üniversitelerde Akademik Yayıncılıkla İlgili İdari Yapılanmanın Mevcut Durumu ve Fonksiyonelliği

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KALECİ | Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Yayınlar Koordinatörü & Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Müzakereciler

Dr. Öğr. Üyesi Metin TUNÇ | İstanbul Üniversitesi Akademik Yayınlarından Sorumlu Rektör Danışmanı

Prof. Dr. Mustafa Sinan AKTAŞ | Atatürk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörü

ÜÇÜNCÜ OTURUM
ÜNİVERSİTELERDE BİLİMSEL YAYINCILIĞININ GELİŞTİRİLMESİ
Tarih | Saat

25 Aralık 2021 Cumartesi | 16:30-18:30

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Ali Osman KURT | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanı & Rektör Yardımcısı

Konuşmacılar

Üniversite Yayınevinin Uluslararası Normlarda Geliştirmesi

Dr. Öğr. Üyesi Metin TUNÇ | İstanbul Üniversitesi Akademik Yayınlarından Sorumlu Rektör Danışmanı

Basılı Yayıncılıktan Dijital Yayıncılığa Geçiş Sürecinde Riskler ve Fırsatlar

Prof. Dr. Bülent EKER | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanı & Rektör Yardımcısı

Editörlük, Genel Yayın Yönetmenliği, E-Yayın Koordinatörlüğü Meslek Standartları

Fatih Özdemir | T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü | Kültür ve Turizm Uzmanı | Projeler Koordinatörü

Müzakereciler

Prof. Dr. Kadri KIRAN | Trakya Üniversitesi | Trakya University Journal of Natural SciencesEditörü

Doç. Dr. Turgay GÜNDÜZ | Bursa Uludağ Üniversitesi | Ilahiyat Studies Editörü

DÖRDÜNCÜ OTURUM
AÇIK ERİŞİM – AÇIK BİLİM – KURUMSAL ARŞİVLER
Tarih | Saat

25 Aralık 2021 Cumartesi | 19:30-21:30

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Murat DEMİR | Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Konuşmacılar

Yeni Bir Yol: Yenilikçi Açık Erişim Yayıncılık Platformları

Gültekin GÜRDAL | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı | OPENAIRE Yönetim Kurulu Üyesi

Açık Erişim Dergi Yayıncılığı ve Süreçler

Doç. Dr. Mehmet TOPÇU | Konya Teknik Üniversitesi | Journal of Design for Resilience in Architecture and planning & ICONARP Editörü

Yeni Nesil Kurumsal Akademik Arşivler

Sönmez ÇELİK | İbn Haldun Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanı

DergiPark’ın Yayıncılardan Beklentileri

Didem AYDAN | TÜBİTAK ULAKBİM | DergiPark Proje Sorumlusu

 

BEŞİNCİ OTURUM
ÜNİVERSİTE YAYINEVLERİ İLE İLGİLİ MALİ KONULAR
Tarih | Saat

26 Aralık 2021 Pazar | 10:30-12:30

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Ömer ASLAN | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

Konuşmacılar

Üniversite Yayıncılığına Dair Mali Konular

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KALECİ | Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Yayınlar Koordinatörü & Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Telif Ödemesinden Dağıtıma Kadar Üniversitede Kitap Yayıncılığına Dair Mali Detaylar

Cem TÜZÜN | İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Yayın Koordinatörü

Müzakereciler

Doç. Dr. Mustafa YİĞİTOĞLU | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Yayınlar ve Akademik Dergiler Koordinatörü

Hüseyin Murat YÜCEL | Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) Yönetim Kurulu Üyesi

ALTINCI OTURUM
ÜNİVERSİTE YAYINLARINDA BİLİMSEL KALİTE VE YAYIN ETİĞİNE UYGUNLUK
Tarih | Saat

26 Aralık 2021 Pazar | 13:30-16:00

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS | Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı

Konuşmacılar

Editoryal Süreçte Araştırma ve Yayın Etiğinin Gözetilmesi

Prof. Dr. Cem UZUN | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | European Association of Science Editors/EASE (Avrupa Bilim Editörleri Birliği) Başkan Yardımcısı

Akademik Etik

Prof. Dr. İnayet AYDIN | Ankara Üniversitesi

ÜAK İstatistikleri Kapsamında Türkiye’de Yayın Etiği İhlalleri: Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri

Prof. Dr. Bülent EKER | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanı & Rektör Yardımcısı

Kalite Süreçlerinde ArGE

Prof. Dr. Ali SINAĞ | Ankara Üniversitesi Akreditasyon, Kalite ve Akademik Değerlendirme Koordinatörü

Üniversitelerdeki Bilimsel Yayıncılığın Kalite Süreçlerindeki Yeri

Doç. Dr. Rifat TÜRKEL | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | YÖKAK Değerlendiricisi | İlahiyat Akreditasyon Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Müzakereci

Doç. Dr. İsmail BULUT | Hitit Üniversitesi Bilimsel Yayınlar Koordinatörü

  

YEDİNCİ OTURUM
ÜNİVERSİTE YAYINLARININ ULUSAL VE ULUSLARARASI İNDEKSLERDE GÖRÜNÜRLÜĞÜ
Tarih | Saat

26 Aralık 2021 Pazar | 16:30-18:30

Oturum Başkanı

Muhammet KIZIL | Artvin Çoruh Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı & Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmacılar

Türkiye Merkezli Yayınevlerinin Kaynakça Analizi – Bookcites Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl MÜNGEN | OSTİM Teknik Üniversitesi | ASOS Eğitim Bilim Danışmanlık

TR Dizin ve İçerdiği Üniversite Yayını Dergiler

Sibel TABANLIOĞLU | TÜBİTAK ULAKBİM | TR Dizin

Web of Science ve Türkiye Adresli Yayınlar

Derya SOĞUKSU | Clarivate Bölgesel Çözümler Danışmanı

DOAJ’da Türkiye Merkezli Üniversite Dergilerinin Durumu

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan TURGUT | DOAJ Türkiye – Yardımcı Editör

Yayıncılık Sektörü ile Üniversite Yayınevleri Arasında İş Birliği Fırsatları

İbrahim KARA | AVES Yayıncılık

Müzakereci

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KARTAL | Harran Üniversitesi | Harran İlahiyat Dergisi Editörü

 

SEKİZİNCİ OTURUM
ÜNİVERSİTELERDE YAYINCILIĞA DAİR ÖRNEK UYGULAMALAR 
Tarih | Saat

26 Aralık 2021 Pazar | 19:30 – 21.30

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Veysel Haktan ÖZAÇMAK | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanı & Rektör Yardımcısı

Konuşmacılar

İstanbul Üniversitesi Yayınevi Örneği

Dr. Öğretim Üyesi Metin TUNÇ | İstanbul Üniversitesi Akademik Yayınlarından Sorumlu Rektör Danışmanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KALECİ | Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Yayınlar Koordinatörü & Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörü Örneği

Prof. Dr. Mustafa Sinan AKTAŞ | Atatürk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörü

Dergi Yayın Süreci Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Sema YILMAZ | Çalıştay Koordinatörü | Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Editörü

İSNAD Atıf Sistemi: Türkiye Merkezli Kaynak Gösterim Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DEMİR | Çalıştay Koordinatörü | İSNAD Atıf Sistemi Editörü

 

DOKUZUNCU OTURUM
ARAŞTIRMA VERİSİ, VERİ YÖNETİMİ ve YAYINCILIK
Tarih | Saat

27 Aralık 2021 Pazartesi | 09:15 – 10:30 

Oturum Başkanı

Gültekin GÜRDAL | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı | OPENAIRE Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmacılar

Araştırma Veri ve Veri Yönetimi

Gültekin GÜRDAL | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı | OPENAIRE Yönetim Kurulu Üyesi

Üniversitelerde Veri Yönetimi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Örneği

Begüm YAVUZ | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Veri Yöneticisi

Aperta Türkiye Açık Arşivi

Ebru SOYUYÜCE   | TÜBİTAK ULAKBİM Baş Uzman

 

ONUNCU OTURUM
DENEYİM PAYLAŞIMI: EDİTÖRLERİN DİLİNDEN TECRÜBE AKTARIMI
Tarih | Saat

27 Aralık 2021 Pazartesi | 10:40 – 12:40 

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanı & Rektör Yardımcısı

Konuşmacılar

Nasıl Editör oldum, hangi zorluklarla karşılaştım?

Prof. Dr. Mehmet Birhan YILMAZ | Dokuz Eylül Üniversitesi | The Journal of Basic and Clinical Health Sciences (JBACHS) Editörü

Nasıl Editör oldum, hangi zorluklarla karşılaştım?

Prof. Dr. Kadri KIRAN | Trakya Üniversitesi | Trakya University Journal of Natural SciencesEditörü

Nasıl Editör oldum, hangi zorluklarla karşılaştım?

Prof. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILI | Yalova Üniversitesi | Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi Editörü

Nasıl Editör oldum, hangi zorluklarla karşılaştım?

Dr. Öğr. Üyesi Sema YILMAZ | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Çalıştay Koordinatörü | Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Editörü

Kütüphaneci Gözüyle Üniversite Yayıncılığı 

Mehmet TOPRAK | AYBÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı | TBMM Başkan Müşaviri | KTB Eski Yayımlar Daire Bşk.

 

ON BİRİNCİ OTURUM
DERGİ VE KİTAP YAYINCILIĞINDA ORTAK SİSTEM KULLANIMININ FIRSAT VE RİSKLERİ
Tarih | Saat

27 Aralık 2021 Pazartesi | 14:00 – 16:00

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Sinan AKTAŞ | Atatürk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörü

Konuşmacılar

Dr. Öğr. Üyesi Metin TUNÇ | İstanbul Üniversitesi Akademik Yayınlarından Sorumlu Rektör Danışmanı

Doç. Dr. Güssün GÜNEŞ | Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı | Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KALECİ | Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Yayınlar Koordinatörü & Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Sönmez ÇELİK | İbn Haldun Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanı

  

ÇALIŞTAY KARARLARININ ÇEVRİMİÇİ OYLANMASI

26 Aralık 2021 Pazar 14:00-27 Aralık 2021 Pazartesi 14:00

https://editorlercalistayi.com/anketler/

KAPANIŞ OTURUMU
ÇALIŞTAYIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇALIŞTAY KARARLARININ AÇIKLANMASI
Tarih | Saat

27 Aralık 2021 Pazartesi | 17:00 – 18:30 

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Alim YILDIZ | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü

Konuşmacılar

Prof. Dr. Mahmut AK | İstanbul Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK | Harran Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Yusuf BARAN | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü

Fatih KUMSEL | Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) Başkanı